วิธีการจองคิว ชำระเงิน


1. เมื่อตกลงจองคิวงานแล้ว โอนมัดจำก่อน 1,000 บาท ครับ (จะล็อควันให้เมื่อโอนมัดจำแล้ว และจะให้สิทธิ์คนที่โอนมัดจำจองก่อนครับ)

2. ในกรณีที่จองคิวงานมากกว่า 1 วัน โอนมัดจำวันละ 1000 บาทครับ (เช่น จอง 2 วัน มัดจำ 2,000 บาท, 3 วัน 3,000 บาท)

3. ชำระเงินที่เหลือทั้งหมดในวันงาน ตามวันที่ถ่ายครับ

***เมื่อโอนเงินแล้ว โทรแจ้งชื่อพร้อมยอด และเวลาที่โอนด้วยครับ***


เลขที่บัญชีธนาคาร


ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี   จิรัถ บุรพรัตน์

เลขที่บัญชี   1 5 5 - 7 - 5 4 1 5 1 - 1 ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี   จิรัถ บุรพรัตน์

เลขที่บัญชี   2 6 8 - 0 - 0 9 0 5 3 - 5ธนาคารไทยพานิชย์

ชื่อบัญชี   จิรัถ บุรพรัตน์

เลขที่บัญชี   2 0 8 - 2 - 1 1 2 7 0 - 2

[กลับไป]